Bảng màu anode nhuộm màu nhôm

Bảng màu anode nhuộm màu nhôm

Bảng màu anode nhuộm màu nhôm

Bảng màu anode nhuộm màu nhôm:

Tên Màu Số Hex RGB CMYK¹ HSV
Anode nhuộm màu Hổ phách nhôm   #FFBF00 255, 191, 0 0, 25, 100, 0 45, 100, 100
Anode nhuộm màu Ametit nhôm   #9966CC 153, 102, 204 40, 60, 20, 0 270, 50, 80
Anode nhuộm màu Xanh berin nhôm   #7FFFD4 127, 255, 212 50, 0, 17, 0 160, 50, 100
Anode nhuộm màu Xanh da trời nhôm   #007FFF 0, 127, 255 100, 50, 0, 0 210, 100, 100
Anode nhuộm màu Be nhôm   #F5F5DC 245, 245, 220 4, 4, 14, 0 60, 10, 96
Anode nhuộm màu Nâu sẫm nhôm   #3D2B1F 61, 43, 31 0, 30, 49, 76 24, 49, 24
Anode nhuộm màu Đen nhôm   #000000 0, 0, 0 0, 0, 0, 100 0, 0, 0
Anode nhuộm màu Xanh lam nhôm   #0000FF 0, 0, 255 100, 100, 0, 0 240, 100, 100
Anode nhuộm màu Nâu nhôm   #964B00 150, 75, 0 41, 71, 100, 0 30, 100, 59
Anode nhuộm màu Da bò nhôm   #F0DC82 240, 220, 130 6, 14, 49, 0 49, 46, 94
Anode nhuộm màu Cam cháy nhôm   #CC5500 204, 85, 0 20, 67, 100, 0 25, 100, 80
Anode nhuộm màu Hồng y nhôm   #C41E3A 196, 30, 58 0, 85, 70, 23 350, 85, 77
Anode nhuộm màu Đỏ yên chi nhôm   #960018 150, 0, 24 41, 100, 91, 0 350, 100, 59
Anode nhuộm màu Men ngọc nhôm   #ACE1AF 172, 225, 175 21, 0, 19, 12 123, 24, 88
Anode nhuộm màu Anh đào nhôm   #DE3163 222, 49, 99 13, 81, 61, 0 343, 78, 87
Anode nhuộm màu Xanh hoàng hôn nhôm   #007BA7 0, 123, 165 100, 52, 35, 0 195, 100, 65
Anode nhuộm màu Xanh nõn chuối nhôm   #7FFF00 127, 255, 0 50, 0, 100, 0 90, 100, 100
Anode nhuộm màu Xanh cô ban nhôm   #0047AB 0, 71, 171 100, 72, 33, 0 215, 100, 67
Anode nhuộm màu Đồng nhôm   #B87333 184, 115, 51 28, 55, 80, 0 29, 72, 72
Anode nhuộm màu San hô nhôm   #FF7F50 255, 127, 80 0, 50, 69, 0 16, 69, 100
Anode nhuộm màu Kem nhôm   #FFFDD0 255, 253, 208 0, 1, 18, 0 57, 18, 100
Anode nhuộm màu Đỏ thắm nhôm   #DC143C 220, 20, 60 14, 92, 76, 0 348, 91, 86
Anode nhuộm màu Xanh lơ (cánh chả) nhôm   #00FFFF 0, 255, 255 100, 0, 0, 0 180, 100, 100
Anode nhuộm màu Lục bảo nhôm   #50C878 80, 200, 120 69, 22, 53, 0 140, 60, 78
Anode nhuộm màu Vàng kim loại nhôm   #FFD700 255, 215, 0 0, 16, 100, 0 51, 100, 100
Anode nhuộm màu Xám nhôm   #808080 128, 128, 128 0, 0, 0, 50 0, 0, 50
Anode nhuộm màu Xanh lá cây nhôm   #00FF00 0, 255, 0 100, 0, 100, 0 120, 100, 100
Anode nhuộm màu Vòi voi nhôm   #DF73FF 223, 115, 255 13, 55, 0, 0 286, 55, 100
Anode nhuộm màu Chàm nhôm   #4B0082 75, 0, 130 71, 100, 49, 0 275, 100, 51
Anode nhuộm màu Ngọc thạch nhôm   #00A86B 0, 168, 107 100, 34, 58, 0 158, 100, 66
Anode nhuộm màu Kaki nhôm   #C3B091 195, 176, 145 24, 31, 43, 0 37, 26, 76
Anode nhuộm màu Oải hương nhôm   #E6E6FA 230, 230, 250 10, 10, 2, 0 240, 8, 98
Anode nhuộm màu Vàng chanh nhôm   #CCFF00 204, 255, 0 20, 0, 100, 0 72, 100, 100
Anode nhuộm màu Hồng sẫm nhôm   #FF00FF 255, 0, 255 0, 100, 0, 0 300, 100, 100
Anode nhuộm màu Hạt dẻ nhôm   #800000 128, 0, 0 0, 50, 50, 50 0, 100, 50
Anode nhuộm màu Cẩm quỳ nhôm   #993366 153, 51, 102 40, 80, 60, 0 330, 67, 60
Anode nhuộm màu Hoa cà nhôm   #c8a2c8 200, 162, 200 22, 36, 22, 0
Anode nhuộm màu Lam sẫm nhôm   #000080 0, 0, 128 100, 100, 50, 0 240, 100, 50
Anode nhuộm màu Thổ hoàng (màu sắc) nhôm   #CC7722 204, 119, 34 20, 53, 87, 0 30, 83, 80
Anode nhuộm màu Ô liu nhôm   #808000 128, 128, 0 0, 0, 50, 50 60, 100, 50
Anode nhuộm màu Da cam nhôm   #FF7F00 255, 165, 0 0, 35, 100, 0 38, 100, 100
Anode nhuộm màu Lan tím nhôm   #DA70D6 218, 112, 214 15, 56, 16, 0 302, 49, 85
Anode nhuộm màu Lòng đào nhôm   #FFE5B4 255, 229, 180 0, 10, 29, 0 40, 29, 100
Anode nhuộm màu Dừa cạn nhôm   #CCCCFF 204, 204, 255 51, 51, 0, 0 240, 20, 100
Anode nhuộm màu Hồng nhôm   #FFC0CB 255, 192, 203 0, 25, 20, 0 350, 25, 100
Anode nhuộm màu Mận nhôm   #660066 102, 0, 102 0, 100, 0, 60 300, 100, 40
Anode nhuộm màu Xanh thủy tinh nhôm   #003399 0, 51, 153 100, 80, 40, 0 220, 100, 60
Anode nhuộm màu Hồng đất nhôm   #CC8899 204, 136, 153 20, 47, 40, 0 345, 33, 80
Anode nhuộm màu Tía nhôm   #660099 102, 0, 153 60, 100, 40, 0 280, 100, 60
Anode nhuộm màu Đỏ nhôm   #FF0000 255, 0, 0 0, 100, 100, 0 0, 100, 100
Anode nhuộm màu Cá hồi nhôm   #FF8C69 255, 140, 105 0, 45, 59, 0 14, 59, 100
Anode nhuộm màu Đỏ tươi nhôm   #FF2400 255, 36, 0 0, 86, 100, 0 8, 100, 100
Anode nhuộm màu Nâu đen nhôm   #704214 112, 66, 20 0, 41, 82, 56 30, 82, 44
Anode nhuộm màu Bạc nhôm   #C0C0C0 192, 192, 192 0, 0, 0, 25 0, 0, 75
Anode nhuộm màu Nâu tanin nhôm   #D2B48C 210, 180, 140 18, 29, 45, 0 34, 33, 82
Anode nhuộm màu Mòng két nhôm   #008080 0, 128, 128 100, 0, 0, 50 180, 100, 50
Anode nhuộm màu Xanh Thổ nhôm   #30D5C8 48, 213, 200 81, 16, 22, 0 175, 77, 84
Anode nhuộm màu Đỏ son nhôm   #FF4D00 255, 77, 0 0, 70, 100, 0 18, 100, 100
Anode nhuộm màu Tím nhôm   #BF00BF 139, 0, 255 45, 100, 0, 0 273, 100, 100
Anode nhuộm màu Xanh crôm nhôm   #40826D 64, 130, 109 75, 49, 57, 0 161, 51, 51
Anode nhuộm màu Trắng nhôm   #FFFFFF 255, 255, 255 0, 0, 0, 0 0, 0, 100
Anode nhuộm màu Vàng nhôm   #FFFF00 255, 255, 0 0, 0, 100, 0 60, 100, 100

Bảng màu anode nhuộm màu nhôm

Click để xem địa chỉ liên hệ: Công ty cơ sở nhận gia công anode nhuộm màu nhôm

Hình ảnh sản phẩm anode nhuộm màu nhôm

Hình ảnh sản phẩm anode nhuộm màu nhôm

Hình ảnh sản phẩm anode nhuộm màu nhôm:

Bảng màu anode nhuộm màu nhôm

Bảng màu anode nhuộm màu nhôm

Bảng màu anode nhuộm màu nhôm

Bảng màu anode nhuộm màu nhôm

Bảng màu anode nhuộm màu nhôm

Bảng màu anode nhuộm màu nhôm

Bảng màu anode nhuộm màu nhôm

Bảng màu anode nhuộm màu nhôm

Bảng màu anode nhuộm màu nhôm

Click để xem địa chỉ liên hệ: Công ty cơ sở nhận gia công anode nhuộm màu nhôm