Công nghệ anode nhuộm màu nhôm

Công nghệ anode nhuộm màu nhôm

Công nghệ anode nhuộm màu nhôm

Công nghệ anode nhuộm màu nhôm:

Công nghệ anode nhuộm màu nhôm

Nhiều liên kết kim loại sẽ yếu đi sau quá trình oxy hoá, trừ nhôm. Nhôm sẽ thể trở nên cứng hơn và bền hơn sau khi trải qua một công đoạn được gọi là “anodizing” (điện phân các anode). Anodizing bao gồm công đoạn nhúng nhôm tấm vào bể anodized, thường là hoá chất acetone trong các thí nghiệm. Tấm nhôm sẽ trở thành tập hợp của các anode cực dương và bể hoá chất là tập hợp của các cực âm. Dòng điện chạy qua bể anodized, làm oxy hoá bề mặt của nhôm. Bề mặt oxy hoá tạo thành một lớp vỏ bọc cứng thay cho lớp nhôm thông thường ở bề mặt tấm nhôm.

Công nghệ anode nhuộm màu nhôm

Nhờ đó sau quá trình anodizing, nhôm anod trở lên cứng, chắc chắn. Nhiều công trình xây dựng hiện đại sử dụng nhôm anod để làm kết cấu khung nhà thép và các phần kết cấu hở. Nhôm anod cũng là nguyên liệu phổ biến dùng cho công nghệ sản xuất đồ gia dụng cao cấp như chảo, nồi anod. Công nghệ anodizing cho phép bảo vệ hoàn hảo bề mặt nhôm.

kỹ thuật anode hóa nhôm

Anode nhuộm màu nhôm có thể không phải là vật liệu tối ưu cho tất cả các ứng dụng vì tính chống dẫn điện của nó. Anode nhuộm màu nhôm không giống như đối với các kim loại khác như sắt thép, quá trình oxy hoá với công nghệ anode nhuộm màu nhôm không và sẽ không làm yếu đi liên kết của nhôm.

Click để xem địa chỉ liên hệ: Công ty cơ sở nhận gia công anode nhuộm màu nhôm

Hình ảnh sản phẩm anode nhuộm màu nhôm

Hình ảnh sản phẩm anode nhuộm màu nhôm

Hình ảnh sản phẩm anode nhuộm màu nhôm:

Công nghệ anode nhuộm màu nhôm

Công nghệ anode nhuộm màu nhôm

Công nghệ anode nhuộm màu nhôm

Công nghệ anode nhuộm màu nhôm

Công nghệ anode nhuộm màu nhôm

Công nghệ anode nhuộm màu nhôm

Công nghệ anode nhuộm màu nhôm

Công nghệ anode nhuộm màu nhôm

Công nghệ anode nhuộm màu nhôm

Click để xem địa chỉ liên hệ: Công ty cơ sở nhận gia công anode nhuộm màu nhôm