Quy trình anode nhuộm màu nhôm

Quy trình anode nhuộm màu nhôm

Quy trình anode nhuộm màu nhôm

Quy trình anode nhuộm màu nhôm:

Quy trình anode nhuộm màu nhôm

Quy trình anode nhuộm màu nhôm bao gồm dây chuyền khép kín từ quá trình xử lý bề mặt vật mà đến quá anode nhuộm màu nhôm hoàn tất bề mặt,..
Xử lý bề mặt bằng cơ học
Xử lý bề mặt bằng dung môi hữu cơ
Xử lý bề mặt bằng các chất tẩy rửa
Xử lý bề mặt bằng các phản ứng hóa học

Quy trình anode nhuộm màu nhôm

Sơ lược về Quy trình anode (anod – anot) nhuộm màu nhôm như sau

Bước 1: Tẩy dầu mỡ và chất bẩn bấm trên chi tiết

Bước 2: Làm sạch bằng dung dich NaOH

Bước 3: Làm sạch bằng dung dịch HNO3

Bước 4: Đánh bóng bằng hóa chất

kỹ thuật anode hóa nhôm

Bước 5: Điện phân bằng dung dịch H2SO4 18-22%

Bước 6: Anot hóa bề mặt chi tiết

Bước 7: Nhuộm màu bằng hóa chất để cho ra màu nhôm theo ý muốn

Bước 8: Bịt lỗ

,..

Click để xem địa chỉ liên hệ: Công ty cơ sở nhận gia công anode nhuộm màu nhôm

Hình ảnh sản phẩm anode nhuộm màu nhôm

Hình ảnh sản phẩm anode nhuộm màu nhôm

Hình ảnh sản phẩm anode nhuộm màu nhôm:

Quy trình anode nhuộm màu nhôm

Quy trình anode nhuộm màu nhôm

Quy trình anode nhuộm màu nhôm

Quy trình anode nhuộm màu nhôm

Quy trình anode nhuộm màu nhôm

Quy trình anode nhuộm màu nhôm

Quy trình anode nhuộm màu nhôm

Quy trình anode nhuộm màu nhôm

Quy trình anode nhuộm màu nhôm

Click để xem địa chỉ liên hệ: Công ty cơ sở nhận gia công anode nhuộm màu nhôm